Ciepły dok dla zwiększenia właściwości termoizolacyjnych obiektu

Realizacja objęła dostawę i montaż stanowisk przeładunkowych wraz z akcesoriami przeładunkowymi

realizacje